Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaTimer (Czasomierz)

Opis:
Obiekt umożliwia dozorowanie upływu periodu czasu. Z danym periodem zostanie wywołane zdarzenie onTick. Obiekt jest dogodny zwłaszcza do periodycznego wykonywania skryptu lub do wykonania skryptu w określonym czasie dnia. Można także wykonywać większe funkcjonalności, jak na przykład opóźnione uruchomienie skryptu (patrz metoda StartEx). Do bardziej ogólnych sposobów zarządzania czasowego jest jednak bardziej przy pomocy obiektu PmaSequencer.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Periody wywoływania zdarzenia onTick można zmieniać na bieżąco (patrz właściwość Period) lub na bieżąco zatrzymywać (patrz właściwość Enabled).
Period określa się w sekundach, ale ponieważ że jest typu Double, można wprowadzić również jednostkę czasu mniejszą niż 1 sekunda. Obiekt jest podłączony do czasu komputera, który "tyka" a maksymalną częstotliwością 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Jednak tak krótkich periodów w tym obiekcie praktycznie nie można zastosować. Zalecane jest również nieustawiać zbyt małej wartości, ponieważ to obciąży całą aplikację.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Counter Licznik ograniczający ilość uruchomień
Emulate Emulacja tyknięcia
Enabled Zezwolenie/zakaz czasomierza
LastTick Czas ostatniego uruchomienia zdarzenia onTick
Period Period czasomierza w sekundach
StartEx Aktywowanie czasomierza o określonym periodzie i ilości uruchomień
Zdarzenia:
onTick Jest wywołane po każdym tyknięciu czasomierza
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Czasomierz Definicja warunków uruchomienia procesu periodycznego

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice