Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaPmgPrototype (Globalny Pmg prototyp)

Opis:
Obiekt służy do zapisania globalnego obiektu PmgPrototype. Globalny objekt PmgPrototype ma taką samą nazwę jako Obiekt PmaPmgPrototype i można go zastosować jako prototyp dla dowolnego obiektu PmgInstance w aplikacji.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie: PmgPrototypes (PmaGlobal). W tym obiekcie można ich wytworzyć większą ilość.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice