Promotic

Obiekt PmaPmgPrototype (Globalny Pmg prototyp)

Opis:
Obiekt służy do zapisania globalnego obiektu PmgPrototype. Globalny obiekt PmgPrototype ma taką samą nazwę jako obiekt PmaPmgPrototype i można go zastosować jako prototyp dla dowolnego obiektu PmgInstance w aplikacji.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie: PmgPrototypes (PmaGlobal). W tym obiekcie ich można wytworzyć większą ilość.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.