Promotic

Obiekt PmaGlobal (Globalny obiekt)

Opis:
Obiekt służy do konfiguracji globalnych właściwości i komponentów systemu PROMOTIC. Jednocześnie przedstaiwa folder, do którego można wkładać kolejne obiekty globalne.
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
Notatka:
Obiekt PmaGlobal w drzewie Pma obiektów znajduje się w kilku typach:
- #Global:
Służy jako główny folder dla wszystkich obiektów globalnych. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów.
- PmaPrototypes:
Służy jako folder dla wszystkich globalnych Pma prototypów. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów. W obiekcie PmaGlobal można wytworzyć tylko obiekty PmaPrototype.
- PmgPrototypes:
Służy jako folder dla wszystkich globalnych Pmg prototypów. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów. W obiekcie PmaGlobal można wytworzyć tylko obiekty PmaPmgPrototype.

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.