Promotic

Obiekt PmaGlobal (Folder globalnych obiektów)

Opis:
Obiekt przedstawia folder, do którego można wkładać kolejne obiekty globalne.
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
Notatka:
Obiekt PmaGlobal w drzewie Pma obiektów znajduje się w kilku typach:
- #Global:
Służy jako główny folder dla wszystkich obiektów globalnych. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów.
- PmaPrototypes:
Służy jako folder dla wszystkich globalnych Pma prototypów. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów.
W obiekcie PmaGlobal można wytworzyć tylko obiekty PmaPrototype oraz następne obiekty PmaGlobal.
- PmgPrototypes:
Służy jako folder dla wszystkich globalnych Pmg prototypów. Tego obiektu nie można usunąć, zmienić jego nazwę ani przesunąć w drzewie Pma obiektów.
W obiekcie PmaGlobal można wytworzyć tylko obiekty PmaPmgPrototype oraz następne obiekty PmaGlobal.
- Nazwany folder obiektów:
Służy jako o nazwie folder dla globalnych prototypów Pma i Pmg.
Obiekt ten można wytworzyć w folderach PmaPrototypes i PmgPrototypes, gdzie można również zmienić jego nazwę, usunąć, przenieść lub skopiować.

Historia:
Pm9.00.25: Można teraz tworzyć nazwane foldery w folderach PmaPrototypes i PmgPrototypes, w celu przechowywania globalnych prototypw Pma i Pmg.
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.