Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebFolder (Web folder: ogólny lub dla systemu alarmów/eventów/trendów)

Opis:
Obiekt przedstawia Web adres, pod który można włożyć Web adresy innych Web komponentów. Można w ten sposób wytworzyć odpowiednią strukturę drzewiastą adresów Web komponentów. Na przykład pod jednym adresem mogą być dostępne Web komponenty wszystkich danych, pod kolejnym adresem komponenty paneli, pod kolejnym trendów, alarmów, itd.

Obiekt ten może być Web folderem dla dowolnego innego powszechnego Web komponentu. Można w nim jednak określić, że jest folderem tylko dla Web alarmów, eventów lub trendów. Wtedy oprócz tego, że oferuje listę swoich zarejestrowanych komponentów, to oferuje jeszcze strony dogodne do przeglądania wszystkich grup alarmów, eventów lub trendów.

 
W obiekcie PmaWebFolder można założyć obiekty PmaWebDir, PmaWebFolder oraz PmaWebInfo.

Obiekt PmaWebFolder można założyć w obiektach: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. W tych obiektach może się znajdować kilka obiektów PmaWebFolder.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient. Zagnieżdżone Web komponenty posiadają jednak swoje własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą tylko klienci typu "PmWebClient".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebFolder Ustawienie parametrów do wyświetlenia stron HTML
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.
 
Z punktu widzenia Web klienta są pliki oferowane przez obiekt PmaWebFolder dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu
Web komponenty zarejestrowane do tego obiektu są wtedy dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/IdSubelementu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebFolder -> PmaWebFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice