Promotic

WebFolder - karta obiektu PmaWebFolder

Opis:
W tej karcie są ustawiane parametry do wyświetlenia stron HTML obiektu PmaWebFolder.
Konfiguratory:
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
TytułOpis bieżącego Web komponentu. Ten tekst jest wyświetlony na stronie HTML, która oferuje listę Web komponentów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wyświetl w HTML liście komponentówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany komponent będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy komponentów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany komponent nie będzie się znajdować w liście komponentów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.
Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować naciśnięciem klawisza Shift i równocześnie kliknięciem na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) komponenty.
© MICROSYS, spol. s r.o.