Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebLang (Webowe wersje językowe)

Opis:
Obiekt przedstawia kilka adresów WWW, z których każda przedstawia jedną wersję językową. Ilość wersji językowych jest określona w konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" w obiekcie PmaRoot.

Jeżeli aplikacja jest wytworzona tylko dla jednego języka (jeżeli w konfiguratorze "Wszystkie wykorzystane języki" nie znjadują się dalsze języki), wtedy obiekt PmaWebLang nie ma znaczenia i obiekt ten nie powinien być stosowany.

 
W obiekcie PmaWebLang można założyć obiekty PmaWebFolder, PmaWebDir oraz PmaWebInfo.

Obiekt PmaWebLang można założyć w obiekcie PmaWeb. W obiekcie PmaWeb nie powinien znajdować się więcej niż jeden PmaWebLang obiekt.

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient. Zagnieżdżone Web komponenty mają już jednak własne licencje, na przykład przeglądać Web panele, Alarmy oraz Eventy, Trendy mogą wyłącznie klienci typu "PmWebClient".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Obiekty te są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL niniejszego obiektu.

Jest stosowne do obiektu PmaWebLang rejestrować tylko Web podzespoły, które są zależne od wersji językowej (np. PmaPanel, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup). Obiekty które nie są zależne od wersji językowej (np. PmaData) jest stosowniejsze rejestrować poza tym obiektem.

Obiekt PmaPanel przedstawia stronę HTML wytworzoną przez projektanta. Taki panel może być wyświetlany w różnych językach w ten sposób, że zamiast tekstów statycznych w panelu zostanie wykorzystane Makro wyrażenie $.text.

 
Z punktu widzenia Web klienta pliki oferowane przez obiekt PmaWebLang są dostępne pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/lang
gdzie lang jest identyfikatorem języka i może być na przykład: en (angielski), cs (czeski), sk (słowacki), pl (polski), de (niemiecki), ru (rosyjski)...

Web komponenty zarejestrowane do tego obiektu są z kolei udostępniane pod adresem URL (np. dla języka rosyjskiego):

http://NazwaKomputera/ru/IdSubelementu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebLang -> PmaWebLang
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice