Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uprawnienia - karta obiektu PmaWebLang

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu.

Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą przeglądać oferowane strony webowe tego obiektu.

Ma sens tylko dla użytkowników sieciowych

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice