Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - zdarzenie objektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji. W tej chwili istnieją jeszcze wszystkie obiekty. W tym miejscu jest stosowne wykonanie na przykład zapisu stanu obiektu do pliku na dysk, itd.

Zdarzenie jest wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStopBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStopEnd.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice