Promotic

onStop - zdarzenie obiektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji.
W tej chwili istnieją jeszcze wszystkie obiekty. W tym miejscu jest stosowne wykonanie na przykład zapisu stanu obiektu do pliku na dysk, itd.
Zdarzenie zostanie wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStopBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaObject.onStart (zdarzenie)
Przykład:
Zapis wartości zmiennej do pliku ini.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val1 = pMe.Pm("/Data").Value;
Pm.IniFileWrite("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", val1);
© MICROSYS, spol. s r.o.