Promotic

onStop - zdarzenie obiektu PmaObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji.
W tej chwili istnieją jeszcze wszystkie obiekty. W tym miejscu jest stosowne wykonanie na przykład zapisu stanu obiektu do pliku na dysk, itd.
Zdarzenie jest wywołane po zdarzeniu PmaRoot.onAppStopBegin i przed zdarzeniem PmaRoot.onAppStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaObject.onStart (zdarzenie)
Przykład:
Zakazanie obiektu PmaTimer.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Timer").Enabled = false;
© MICROSYS, spol. s r. o.