Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaEventGroup (Grupa eventów)

Opis:
Obiekt przedstawia grupę eventow (podgrupę).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
ActivateNew Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja event pozycji
Area Obszar event grupy
GetHistoryData Uzyska dane z historii eventów
GroupId Identyfikator grupy
GroupTitle Wyświetlana nazwa grupy
Mniej stosowane właściwości oraz metody:
Activate Aktywacja istniejącej event pozycji
Item Dostęp do jednej event pozycji
RegisterNew Dynamiczne wytworzenie event pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory Przeglądarka historii event grupy
Zdarzenia:
onItemActivated Jest wywołane podczas aktywacji alarm pozycji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Grupa Podstawowe parametry event grupy
Pozycje Definicja event pozycji
Zapisanie Zapisanie event grupy
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmEventItem(Event pozycja) Event pozycja
ExtEvent Rozszerzenie o wytwarzanie eventów
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaEventGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Na Webie dla przeglądarki Chrome usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice