Update cookies preferences
Promotic

Area - właściwość obiektu PmaEventGroup

Opis:
Obszar, do którego należy grupa eventów.
Składnia:
String Area
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Obszar (area)" tego obiektu.
Patrz również:
- PmEventItem.Area (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sArea = oEv.Area;
© MICROSYS, spol. s r.o.