Update cookies preferences
Promotic

GroupId - właściwość obiektu PmaEventGroup

Opis:
Identyfikator grupy eventów.
Składnia:
String GroupId
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator grupy eventów" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaEventGroup.GroupTitle (właściwość)
Przykład1:
Właściwość tą można zastosować do parametryzacji wartości w poszczególnych konfiguratorach (np. w obiekcie PmaPrototype) przy pomocy makro wyrażenia $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sId = oEv.GroupId;
© MICROSYS, spol. s r.o.