Promotic

GroupId - vlastnost objektu PmaEventGroup

Popis:
Identifikátor skupiny eventů.
Syntaxe:
String GroupId
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor skupiny eventů" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad1:
Vlastnost lze použít k parametrizaci hodnot jednotlivých konfigurátorů (např. v objektu PmaPrototype) pomocí makro výrazu $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sId = oEv.GroupId;
© MICROSYS, spol. s r.o.