Update cookies preferences
Promotic

Uložení - karta objektu PmaEventGroup

Popis:
Nastavení způsobu ukládání dat vznikajících za běhu aplikace v lokální event skupině.
V případě vzdálené skupiny (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), nastavení způsobu získávaní dat pro prohlížeč historie.
Konfigurátory:
Lokalizované textyZpůsob uložení lokalizovaných textů na disk:
Ponechat v multijazyčné podobě s $.text - Částečně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v multijazyčné podobě s makro výrazem $.text.
Při uložení tedy dojde k částečnému vyhodnocení makro výrazu s výjímkou $.text. Vyhodnotí se zejména parametry $.par.
Při vyčtení dat (prohlížeč historie eventů, metoda GetHistoryData) dojde k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
Vyhodnotit a uložit v jednom určeném jazyce - Úplně vyhodnocený lokalizovaný text uložit v jednom určeném jazyce.
Při uložení tedy dojde k úplnému vyhodnocení makro výrazu ($.text).
Při vyčtení dat (prohlížeč historie eventů, metoda GetHistoryData) už nedochází k opětovnému vyhodnocení makro výrazu pro požadovaný jazyk.
JazykUrčený jazyk, ve kterém budou lokalizované texty úplně vyhodnoceny a následně uloženy.
Typ uloženíTyp uložení historie:
Neukládat - Historie změn se neukládá na disk.
Textový soubor (*.ev) - Historie se ukládá na disk v podobě textového souboru (*.ev).
Viz Parametry pro typ: Textový soubor (*.ev).
dBase III soubor (*.dbf) - Historie se ukládá na disk v podobě souboru dBase III (*.dbf).
Viz Parametry pro typ: dBase III soubor (*.dbf).
MS SQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Viz Parametry pro typ: MS SQL databáze.
Oracle databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Viz Parametry pro typ: Oracle databáze.
MySQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Viz Parametry pro typ: MySQL databáze.
PostgreSQL databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Viz Parametry pro typ: PostgreSQL databáze.
FireBird databáze - Historie se ukládá do SQL databáze v podobě databázové tabulky.
Viz Parametry pro typ: FireBird databáze.
Vzdálené připojení přes Web - Slouží k napojení na vzdálenou event skupinu přes Web protokolem HTTP.
Slouží výhradně u skupiny se zatrženým konfigurátorem "Vzdálená skupina (klient)" a je funkční prohlížeč historie eventů.
Viz Parametry pro typ: Vzdálené připojení přes Web.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Uložit: příznak, zda ukládat do souboru (X=uložit).
- Velikost: Velikost ukládaných dat (pro Textový soubor (*.ev) a dBase III soubor (*.dbf) v bajtech, pro ostatní typy v počtu znaků). U některých sloupců toto nelze měnit.


Seznam sloupců:

Identifikátor: Význam: Předvolený stav:
timeon Čas aktivace uložit
globalid Identifikátor event položky ve skupině neuložit
priority Priorita event položky uložit
area Označení oblasti event položky neuložit
source Označení zdroje event položky uložit
desc Popis event položky uložit
comment Komentář event položky neuložit
usernote Uživatelská poznámka event položky neuložit
Viz také:

Historie:
Pm9.00.03: Nový typ uložení do databáze PostgreSQL.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.