Update cookies preferences
Promotic

Skupina - karta objektu PmaEventGroup

Popis:
Základní parametry skupiny eventů.
Konfigurátory:
Identifikátor skupiny eventůJednoznačný identifikátor skupiny eventů v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyZobrazovaný název skupiny eventů. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - v tom případě se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna skupina eventů.
Oblast (area)Označení oblasti, do které skupina eventů patří (skupina nebo podskupina).
Všechny event položky jednoho objektu PmaEventGroup patří do stejné oblasti.
Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatelům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot.
Užitečný zejména, pokud více objektů Skupina ukládá data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Prohlížeč historieCesta k zaregistrovanému prohlížeči historie #history tvořené obrazem PmaPanel s objektem PmgEventViewer.
Pokud není nastaveno, pak pro tuto skupinu eventů není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
RodičEvent položky (objekty PmEventItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči historie eventů. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité skupiny eventů v rámci rodičovské skupiny.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování event položek, ale slouží pouze pro vzdálené prohlížení jiné eventní skupiny. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.
Smazat neaktivní (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude event položka smazána ze seznamu pokud se stane neaktivní. Má smysl pouze pro dynamicky vytvářené event položky.

Historie:
Pm9.00.07: Nový konfigurátor "Prohlížeč historie" pro zadání cesty k prohlížeči historie.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.