Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skupina - karta objektu PmaEventGroup

Popis:
Základní parametry eventové skupiny.
Konfigurační položky:
Identifikátor skupinyJednoznačný identifikátor eventové skupiny v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyZobrazovaný název eventové skupiny. Používá se v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna eventová skupina.
Oblast (area)Označení oblasti, do které eventová skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny event položky jednoho objektu PmaEventGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, umožňující uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmaEventGroup data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Prohlížeč historieCesta (relativní) k zaregistrované prohlížečce historie #history tvořené obrazem PmaPanel s objektem PmgEventViewer. Pokud není nastaveno, pak pro tuto eventovou skupinu není nastaven zaregistrovaný prohlížeč.
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
RodičEvent položky (objekty PmEventItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie eventové skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožní zobrazit položky pouze určité eventové skupiny v rámci rodičovské skupiny.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování event položek, ale slouží pouze pro vzdálené prohlížení jiné eventní skupiny. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.
Smazat neaktivní (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude event položka smazána se seznamu pokud se stane neaktivní (viz stav neaktivní kvitovaný (zelený)). Má smysl pouze pro dynamicky vytvářené event položy.

Historie:
Pm9.00.07: Nový konfigurátor "Prohlížeč historie" pro zadání cesty k prohlížeči historie.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice