Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RegisterNew - metoda objektu PmaEventGroup

Popis:
Dynamické vytvoření nové event položky (objekt PmEventItem) v neaktivním stavu (zelená). Metoda vrací vytvořenou event položku. Tuto referenci lze získat i voláním metody Item.
Syntaxe:
Object RegisterNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor nové event položky. Tento identifikátor se pak využívá při volání metod například: Activate, Item, atd.
sTemplate(String) Jednoznačný textový identifikátor event položky typu vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
sSource[nepovinné] (String) Označení zdroje event položky. Umožňuje uživateli třídit a filtrovat event položky v prohlížeči ve spuštěné aplikaci podle zadaného zdroje. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sDesc[nepovinné] (String) Vlastní popis event položky. Základní text event položky, který je zobrazen v prohlížeči ve spuštěné aplikaci. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
Vrácená hodnota:
Vrací nově vytvořený objekt typu PmEventItem. V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně již existuje položka se zadaným Id). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.RegisterNew("T1_HI", "HI", "Kotel", "T1 over high limit");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice