Update cookies preferences
Promotic

GroupTitle - vlastnost objektu PmaEventGroup

Popis:
Zobrazovaný název skupiny eventů.
Syntaxe:
String GroupTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazovaný název skupiny" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaEventGroup.GroupId (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var sId = oEv.GroupTitle;
© MICROSYS, spol. s r.o.