Promotic

onItemActivated - událost objektu PmaEventGroup

Popis:
Událost je vyvolána při aktivaci event položky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaEventGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Item - (Object) [pro čtení] Reference na event položku (na objekt PmEventItem), která se změnila.
Viz také:
Příklad:
Každou aktivaci každé event položky vypíšeme do položky Debug INFO systému:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Popis=" + pEvent.Item.Description);

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.