Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmEventItem (Event položka)

Popis:
Event položka
Vlastnosti a metody:
Activate Aktivace event položky
Area Označení oblasti event položky
Comment Komentář event položky
Description Popis event položky
Enabled Povolení/zákaz event položky
Extension Vrací datové rozšíření eventní položky
Id Identifikátor event položky ve skupině
OwnerGroup Vrací referenci na objekt PmaEventGroup vlastnící event položku
Priority Priorita event položky
Source Označení zdroje event položky
TimeOn Čas aktivace
UserNote Uživatelská poznámka event položky
Konfigurační okna:
Event položka Event položka

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice