Promotic

Objekt PmEventItem (Event položka)

Popis:
Event položka
Vlastnosti a metody:
Activate()Aktivace event položky
AreaOznačení oblasti event položky
CommentKomentář event položky
DescriptionPopis event položky
EnabledPovolení/zákaz event položky
Extension()Vrací datové rozšíření z kterého event vznikl
IdIdentifikátor event položky ve skupině
OwnerGroupVrací referenci na objekt PmaEventGroup vlastnící event položku
PriorityPriorita event položky
SourceOznačení zdroje event položky
TimeOnČas aktivace
UserNoteUživatelská poznámka event položky
Konfigurační okna:
Event položkaEvent položka

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.