Update cookies preferences
Promotic

Extension - metoda objektu PmEventItem

Popis:
Metoda vrací datové rozšíření (ExtEvent), z kterého event vznikl.
Syntaxe:
Object Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření.
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid). To znamená, že event asi nevznikl v datovém rozšíření.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVar;
var oItem = pMe.Pm("/Event").Item("ev1");
var oExt = oItem.Extension();
if (oExt)
{
nVar = oExt.Var.Value;
}

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.