Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu PmEventItem

Popis:
Metoda zpřístupňuje datové rozšíření (ExtEvent), z kterého event vznikl.
Syntaxe:
Object Extension()
Volání:
oEventItem.Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu Datové rozšíření.

Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid). To znamená, že event asi nevznikl z datového rozšíření.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVar;
var oItem = pMe.Pm("/Event").Item("ev1");
var oExt = oItem.Extension();
if (oExt)
nVar = oExt.Var.Value;

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice