Promotic

Id - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Identifikátor event položky ve skupině.
Syntaxe:
String Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var sId = oEvItem.Id;
© MICROSYS, spol. s r.o.