Promotic

Id - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Identyfikator event pozycji w grupie.
Składnia:
String Id
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var sId = oEvItem.Id;
© MICROSYS, spol. s r.o.