Promotic

Event pozycja - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfigurator event pozycji. Umożliwia ustawienie event pozycji już w środowisku deweloperskim. Zaletą jest to, że grupa eventów wie o tej pozycji od uruchomienia aplikacji i dochodzi tylko do zmiany stanu event pozycji.
Konfiguratory:
IdentyfikatorJednoznaczny identyfikator tekstowy pozycji w grupie, umożliwiający odnoszenie do event pozycji w kodzie aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmEventItem.Id.
Służy na przykład w metodzie PmaEventGroup.Item do uzyskania odniesienia do odpowiedniej pozycji. Domyślnie nie jest zapisywany do danych (można włączyć w karcie "Zapisanie"). Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Źródło (source)Tekst zaznaczający logiczne umieszczenie event pozycji w technologii.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmEventItem.Source.
Służy w przeglądarce historii eventów przez użytkownika końcowego do filtrowania pozycji według ich źródła. To znaczy, że umożliwia wyświetlenie tylko tych event pozycji grupy, które odpowiadają danemu źródłu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Opis (desc)Właściwy opis event pozycji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmEventItem.Description.
Główny tekst pozycji, który zobaczy użytkownik końcowy w przeglądarce historii eventów.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
PriorytetPriorytet event pozycji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Priority.
0 = niski
1
2
3
4
5 = średni
6
7
8
9
10 = wysoki
WłączonaZezwolenie/zakaz zmianę stanu event pozycji w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmItem.Enabled.
Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycjiEvent pozycja tylko dla środowiska deweloperskiego, służy jako szablon do wytwarzania dynamicznych event pozycji w uruchomionej aplikacji. Patrz: PmaAlarmGroup.RegisterNew oraz PmaAlarmGroup.ActivateNew.
Usuń nieaktywneJeżeli zaznaczone, wtedy event pozycj zostanie usunięta z listy jeżeli przejdzie do stanu nieaktywna. Dla eventów patrz stan nieaktywny potwierdzony (zielony). Ma to sens tylko w szablonie dla dynamicznie wytwarzanych event pozycji.
Według rodzica - Wartość nie jest ustawiona lokalnie. Zostanie przejęta z grupy PmaEventGroup Usuń nieaktywne (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji).
Nie - Nieaktywne pozycje nie będą usuwane i będą wciąż istnieć. Uwaga! W przypadku dynamicznych event pozycji może wtedy dojść do nieograniczonego wzrostu ich ilości.
Tak - Niektywne pozycje będą usuwane i przestaną istnieć. Dogodne zwłaszcza dla dynamicznie wytwarzanych event pozycji, które są powtórnie generowane przy pomocy metody PmaEventGroup.ActivateNew.

Historia:
Pm9.00.02: Zmiana wartości w konfiguratorze "Priorytet" z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10.
© MICROSYS, spol. s r. o.