Promotic

Description - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Opis event pozycji.
Składnia:
String Description
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Opis (desc)" tego obiektu.
 
Opis użytkownika event pozycji jest określany przy wytworzeniu event pozycji. W przypadku event pozycji ustawionych konfiguracyjnie w środowisku deweloperskim w odpowiednim konfiguratorze. W przypadku dynamicznie wytworzonych event pozycji jest określany jako nieobowiązkowy parametr sDesc w metodzie ActivateNew lub RegisterNew.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb. Makro wyrażenie $.text można zastosować zarówno przy ustawianiu w środowisku deweloperskim, jak w uruchomionej aplikacji przez zapis do tej właściwości. W ten sposób jest możliwa lokalizacja tekstów event pozycji. W tej właściwości i na dysku w event historii jest zapisane właściwe makro wyrażenie (a nie wynik opracowanego wyrażenia). Następnie można również później w aplikacji podczas przeglądania historii eventów przełączać do różnych języków i tekst event pozycji będzie zawsze wyświetlony w odpowiednim języku.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var sDesc = oEvItem.Description;
© MICROSYS, spol. s r.o.