Update cookies preferences
Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Zezwolenie/zakaz event pozycji.
Składnia:
Boolean Enabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Włączona" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
oEvItem.Enabled = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.