Promotic

Source - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Zaznaczenie źródła event pozycji.
Składnia:
String Source
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Źródło (source)" tego obiektu.
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb. Makro wyrażenie $.text można zastosować zarówno przy ustawianiu w środowisku deweloperskim, jak w uruchomionej aplikacji przez zapis do tej właściwości. W ten sposób jest możliwa lokalizacja tekstów event pozycji. W tej właściwości i na dysku w event historii jest zapisane właściwe makro wyrażenie (a nie wynik opracowanego wyrażenia). Następnie można również później w aplikacji podczas przeglądania historii eventów przełączać do różnych języków i tekst event pozycji będzie zawsze wyświetlony w odpowiednim języku.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var sSource = oEvItem.Source;
© MICROSYS, spol. s r. o.