Promotic

UserNote - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Notatka użytkownika event pozycji.
Składnia:
String UserNote
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var sNote = oEvItem.UserNote;
© MICROSYS, spol. s r. o.