Update cookies preferences
Promotic

Extension - metoda obiektu PmEventItem

Opis:
Metoda zwraca rozszerzenie danych (ExtEvent), z którego event powstał.
Składnia:
Object Extension()
Wartość zwrotna:
Zwraca obiekt typu Rozszerzenie danych.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid). To znaczy, że event nie powstał w rozszerzeniu danych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar;
var oItem = pMe.Pm("/Event").Item("ev1");
var oExt = oItem.Extension();
if (oExt)
{
nVar = oExt.Var.Value;
}

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.