Promotic

Priority - właściwość obiektu PmEventItem

Opis:
Priorytet event pozycji.
Składnia:
Long Priority
Wartości:
0 - niski
1
2
3
4
5 - średni
6
7
8
9
10 - wysoki
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Priorytet" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Temperatura");
var nPriority = oEvItem.Priority;
© MICROSYS, spol. s r. o.