Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Zezwolenie/zakaz alarm pozycji.
Składnia:
Boolean Enabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Włączona" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.Enabled = false;   // true
© MICROSYS, spol. s r.o.