Update cookies preferences
Promotic

Priority - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Priorytet alarm pozycji.
Składnia:
Long Priority
Wartości:
0 - niski
1
2
3
4
5 - średni
6
7
8
9
10 - wysoki
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Priorytet" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var nPriority = oAlItem.Priority;
© MICROSYS, spol. s r.o.