Promotic

SoundMode - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Sposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych.
Składnia:
Long SoundMode
Wartości:
0 = bez dźwięku
1 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu lub deaktywacji
2 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu i deaktywacji
3 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sygnalizacja dźwiękowa" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.SoundMode = 2;

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.