Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Description - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Opis alarm pozycji.
Składnia:
String Description
Wołanie:
oAlItem.Description
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Opis (desc)" tego obiektu. Opis użytkownika alarm pozycji jest określany przy wytworzeniu alarm pozycji. W przypadku alarm pozycji ustawionych konfiguracyjnie w środowisku deweloperskim w odpowiednim konfiguratorze. W przypadku dynamicznie wytworzonych alarm pozycji w formie nieobowiązkowego parametru sDesc w metodzie ActivateNew lub RegisterNew. Jeżeli alarm pozycja jest aktywna, wtedy jej wartość można w dowolnej chwili zmienić przez zapis do tej właściwości. Zmieniona wartość zostanie automatycznie zapisana na dysk do historii przy zaniku lub pokwitowaniu alarmu oraz przy zakończeniu aplikacji PROMOTIC.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb. Makro wyrażenie $.text można zastosować zarówno przy ustawianiu w środowisku deweloperskim, jak w uruchomionej aplikacji przez zapis do tej właściwości. W ten sposób jest możliwa lokalizacja tekstów alarm pozycji. W tej właściwości i na dysku w alarm historii jest zapisane właściwe makro wyrażenie (a nie wynik opracowanego wyrażenia). Następnie można również później w aplikacji podczas przeglądania stanów/historii alarmów/eventów przełączać do różnych języków i tekst alarm pozycji będzie zawsze wyświetlony w odpowiednim języku.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice