Update cookies preferences
Promotic

Description - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Opis alarm pozycji.
Składnia:
String Description
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Opis (desc)" tego obiektu.
 
Opis użytkownika alarm pozycji jest określany przy wytworzeniu alarm pozycji. W przypadku alarm pozycji ustawionych konfiguracyjnie w środowisku deweloperskim w odpowiednim konfiguratorze. W przypadku dynamicznie wytworzonych alarm pozycji jest określany jako nieobowiązkowy parametru sDesc w metodzie ActivateNew lub RegisterNew. Jeżeli alarm pozycja jest aktywna, wtedy jej wartość można zmienić w dowolnej chwili przez zapis do tej właściwości. Zmieniona wartość zostanie automatycznie zapisana na dysk do historii przy zaniku lub po potwierdzeniu alarmu oraz przy zakończeniu aplikacji.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb. Makro wyrażenie $.text można zastosować zarówno przy ustawianiu w środowisku deweloperskim, jak w uruchomionej aplikacji przez zapis do tej właściwości. W ten sposób jest możliwa lokalizacja tekstów alarm pozycji. W tej właściwości i na dysku w alarm historii jest zapisane właściwe makro wyrażenie (a nie wynik opracowanego makro wyrażenia). Następnie można również później w aplikacji podczas przeglądania stanu alarmów/historii alarmów/eventów przełączać do różnych języków i tekst alarmu będzie zawsze wyświetlony w odpowiednim języku.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var sDesc = oAlItem.Description;
© MICROSYS, spol. s r.o.