Promotic

TimeAck - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Czas pokwitowania.
Składnia:
Date TimeAck
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmAlarmItem.TimeOn (właściwość)
- PmAlarmItem.TimeOff (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var timeAck = oAlItem.TimeAck;
© MICROSYS, spol. s r.o.