Update cookies preferences
Promotic

Acknowledge - metoda obiektu PmAlarmItem

Opis:
Potwierdzenie alarm pozycji.
Składnia:
Empty Acknowledge([String sUserNote], [Date tTimeAck], [String sExtra])
Parametry:
sUserNote[opcjonalne] (String) Notatka tekstowa, która zostanie zapisan do danych razem z potwierdzoną alarm pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeAck[opcjonalne] (Date) Czas potwierdzenia alarmu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie użyty czas bieżący komputera.
sExtra[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "ackerid:operator1;lang:en;".
"ackerid:xx;" - Identyfikator użytkownika, który wykonał kwitowanie alarmu.
Identyfikator ten zostanie ustawiony do właściwości AckerId danego alarmu oraz zostanie zapisany na dysk do kolumny AckerId (jeżeli do tej kolumny jest zezwolony do zapisu na dysk).
Jeżeli parametr zostanie pominięty, wtedy zostanie zastosowany identyfikator użytkownika, który kwitowanie wykonał (lokalnie użytkownik lokalny, w Webie użytkownik sieciowy).
Na przykład"ackerid:operator1;".
"lang:xx;" - Określa język narodowy dla Makro wyrażenie $.text.
Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany bieżący język uruchomionej aplikacji. Ma to znaczenie podczas grupowego kwitowania z włączonym łańcuchem filtra (np. "$all;area:boiler1;"), gdzie można wpłynąć na język dla oceny lokalizowanych tekstów
Na przykład"lang:en;".
Notatka:
Potwierdzenie zostanie wykonane tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "Acknowledge".
Wołanie metody Acknowledge nad potwierdzonym alarmem nie ma żadnego uczynku. Niepotwierdzony alarm jest potwierdzony. Zachowywanie alarmu po potwierdzeniu jest określone w konfiguratorze "Typ potwierdzenia". Potwierdzanie alarmu zazwyczaj interaktywnie wykonuje użytkownik aplikacji z przeglądarki grupy alarmów.
Metoda jest synchroniczna, to znaczy, że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.
Patrz również:
- PmAlarmItem.Acknowledged (właściwość)
- PmAlarmItem.UserNote (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
oAlItem.Acknowledge();

Historia:
Pm8.03.02: Nowy parametr sExtra zawierający ackerid oraz lang.
© MICROSYS, spol. s r.o.