Update cookies preferences
Promotic

Id - właściwość obiektu PmAlarmItem

Opis:
Identyfikator alarm pozycji w grupie.
Składnia:
String Id
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.Item("Temperatura");
var sId = oAlItem.Id;
© MICROSYS, spol. s r.o.