Update cookies preferences
Promotic

Comment - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Komentář event položky.
Syntaxe:
String Comment
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Komentář event položky je obvykle spojen s vlastním vznikem eventu a obvykle se zadává jako nepovinný parametr sComment v metodě Activate.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
var sComment = oEvItem.Comment;
© MICROSYS, spol. s r.o.