Update cookies preferences
Promotic

Parametry pro typ: Oracle databáze - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze Oracle.
Tento typ uložení je vhodný především pro lokální event skupinu (server), kdy skupina eventů představuje v aplikaci místo, kde event položky skutečně vznikají a jsou uchovávany do databáze pro potřeby prohlížení. Okno slouží pro nastavení parametrů pro připojení k databázi a také pro nastavení parametrů databázové tabulky (např. z hlediska omezení maximální velikosti). Vždy, pokud počet záznamů v databázové tabulce přesáhne maximální dovolený počet záznamů, pak dojde automaticky k odmazání nejstarších záznamů.
V případě vzdálené skupiny eventů (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)") se nastavuje způsob získávaní dat pro prohlížeč historie sdílením souborů. Jednodušší je v tom případě použít sdílení dat skupiny eventů pomocí konfigurátoru "Vzdálené připojení přes Web", kde je funkční automaticky prohlížeč historie eventů.
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec. Například
Provider=MSDASQL;Data Source=pm_data;User ID=pm_writer;Password=pmwriter;
nebo
Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ServerAddress;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "par1:value1;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
TabulkaNázev tabulky v databázi, do které budou ukládána data.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Maximální počet záznamů (-1 = neomezeno)Maximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Při překročení této hranice jsou nejstarší záznamy smazány.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.