Promotic

Parametry pro typ: dBase III soubor (*.dbf) - konfigurační okno

Popis:
Data jsou ukládána na disk v podobě souboru dBase III (*.dbf).
Tento typ uložení je vhodný především pro lokální event skupinu (server), kdy skupina eventů představuje v aplikaci místo, kde event položky skutečně vznikají a jsou uchovávany na disk pro potřeby prohlížení. Okno slouží pro nastavení parametrů zálohování (správy) datových souborů (eventy). Vždy, když je soubor naplněn daným počtem záznamů nebo uplynul zadaný časový rozsah, je zavřen a je vytvořen nový soubor, jehož název se skládá z prefixu názvu souboru, času kdy byl soubor vytvořen a přípony. Tento proces probíhá tak dlouho, dokud není vytvořen daný počet souborů. Pokud je nutno vytvořit další soubor a počet souborů je již naplněn, pak je nejstarší soubor smazán.
Po spuštění aplikace se vytvoří v paměti časově setříděný seznam všech datových souborů s daným prefixem v dané složce. Třídění je podle času obsaženého v názvu (při selhání pak podle času prvního záznamu a podle času vytvoření souboru). Je proto přípustné při vypnuté aplikaci v rámci údržby některé soubory ze složky odstranit (zálohovat) nebo naopak ze zálohy přidat zpět.
V případě vzdálené skupiny eventů (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)") se nastavuje způsob získávaní dat pro prohlížeč historie sdílením souborů. Jednodušší je v tom případě použít sdílení dat skupiny eventů pomocí konfigurátoru "Vzdálené připojení přes Web", kde je funkční automaticky prohlížeč historie eventů.
Konfigurátory:
Složka pro souboryCesta ke složce s datovými soubory (dBase III soubory *.dbf). Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám. Například #data:Alarm/.
Upozornění! Pro každou event skupinu (objekt PmaEventGroup) by měla být použitá jiná vyhrazená složka. Pokud by měly být soubory záloh více skupin v jedné sdílené složce, pak se musí lišit alespoň prefixy názvu souborů. To znamená, že jednotlivé skupiny se musí lišit buď složkou nebo prefixem (nebo obojím).
Prefix názvu souboruPrefix (předpona) názvu souboru, například event_. Celý název souboru je pak tvořen tímto prefixem, následovaný řetězcem vytvořeným z času, kdy byla záloha vytvořena, a příponou. Napříkladevent_2007-01-15_18-45-43.dbf.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Vznik zálohy je určen počtem záznamůPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude provedeno při dosažení definovaného počtu záznamů.
Vznik zálohy je určen časovým rozpětímPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude prováděno periodicky s definovanou periodou (Ročně, Měsíčně, Týdně, Denně, Každou hodinu, minutu, sekundu).
Časové rozpětí
1 rok
1 měsíc
1 týden
1 den
1 hodina
1 minuta
Celkový počet záloh je omezenMaximální počet záložních souborů. Pokud je tohoto počtu souborů dosaženo, pak je nejstarší soubor záloh nahrazen nejnovějším.
Textová data uložena vUrčuje způsob kódování pro uložení textových dat do souboru. Týká se to zejména způsobu uložení znaků s diakritikou.
ANSI - závislé na kódové stránce OS Windows - Texty jsou uloženy v národní kódové stránce nastavené v OS Windows. Tento způsob neumožňuje ukládat texty v jazycích z různých kódových stránek současně (např. česky a rusky).
UTF8 (Unicode) - nezávislé na kódové stránce OS Windows - Texty jsou uloženy v univerzálním UTF8 Unicode kódování řetězců.
Tento způsob je nezávislý na nastavení kódové stránky v OS Windows, stejně tak je nezávislý na nastavení hlavního jazyka aplikace (viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime"). Tento způsob umožňuje ukládat texty v jazycích z různých kódových stránek současně (např. česky a rusky).

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.