Update cookies preferences
Promotic

Parametry pro typ: Vzdálené připojení přes Web - konfigurační okno

Popis:
Tento typ uložení je vhodný především pro vzdálenou event skupinu (klient) (viz konfigurátor "Vzdálená skupina (klient)"), kdy skupina eventů představuje v aplikaci zástupce, který se napojí na event skupinu nabízející svá data (server) přes Web protokolem HTTP/XML. Okno slouží pro nastavení parametrů pro napojení na event skupinu serveru.
Objekt PmaEventGroup (server) nabízí data ke sdílení přes Web objektem PmaWeb nebo PmaWebFolder. Vlastní konfigurace sdílení se nastavuje v kartě "Web server".
Konfigurátory:
URL adresa skupinyURL adresa Web komponenty (server) skupiny eventů (viz konfigurátor "Identifikátor Web komponenty"). URL adresa končí identifikátorem Web komponenty, neuvádí se konkrétní HTML stránka, například http://localhost/evgroup1. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Přihlašovací jménoPřihlašovací jméno (a heslo) bude zasláno jako součást každého požadavku na server. Na serveru bude vyhledán odpovídající síťový uživatel a zkontroluje se, zda má oprávnění k požadované operaci.
Hesloviz Přihlašovací jméno.
Perioda obnovování [s]Určuje, jak často bude automaticky občerstvován aktuální stav eventů ze serveru.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.