Promotic

Activate - metoda obiektu PmaEventGroup

Opis:
Aktywacja istniejącej event pozycji (obiektu PmEventItem).
Składnia:
Empty Activate(String sId, [String sComment], [Date tTimeOn])
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy event pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
sComment[opcjonalne] (String) Komentarz tekstowy, który zostanie zapisany do danych razem z aktywowaną event pozycją (zezwala się w karcie "Zapisanie").
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas aktywacji eventu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zastosuje się czas bieżący komputera.
Notatka:
Podczas próby aktywacii nieistniejącej event pozycji (niewłaściwy parametr sId) dojdzie do błędu w INFO systemie tylko jeżeli w odpowiednim obiekcie PmaEventGroup nie istnieje żadna event pozycja z zaznaczonym konfiguratorem "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji" (to znaczy, że że wszystkie event pozycje obiektu PmaEventGroup są statycznie zkonfigurowane).
Metoda jest synchroniczna, tzn., że podsystem eventów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii eventów jest asynchronniczny, to znaczy, że metoda ta przekaże podsystemu eventów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem eventów go wykona później.
Patrz również:
- PmEventItem.Comment (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEv = pMe.Pm("/Event");
oEv.Activate("T1_HI");
© MICROSYS, spol. s r.o.