Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaKey (Klawisz)

Opis:
Obiekt wywołuje zdarzenia onKeyDown oraz onKeyUp tego obiektu po naciśnięciu danego klawisza lub ich kombinację.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz jest lepiej zastosować zdarzenie PmaRoot.onKeyPress.

 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

 
Zalecamy określać tylko bardziej systemowe kombinacje klawiszy jak na przykład Ctrl+Alt+K, lub klawisze F2, itd. Jednak niektóre z tych klawiszy mogą już być wykorzystane przez SO Windows i niebędą tu funkcjonować.

Jeżeli jest potrzebne wychwytywanie innych klawiszy, jak na przykład Esc, itd., wtedy można je wykonywać w zdarzeniu PmaRoot.onKeyPress.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Emulate Emulacja naciśnięcia klawisza
Enabled Zezwolenie/zakaz funkcji naciśnięcia klawisza
Zdarzenia:
onKeyDown Jest wywołane po naciśnięciu danego klawisza
onKeyUp Jest wywołane przy zwolnieniu danego klawisza
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Klawisz Definicja klawisza skrótu lub ich kombinacji
Patrz również:
- PmaRoot.onKeyPress (zdarzenie)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice