Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmaKey

Opis:
Zezwolenie/zakaz funkcji naciśnięcia klawisza.
Składnia:
Boolean Enabled
Wartości:
true - klawisz działa, można więc przez jego naciśnięcie wywołać na przykład zdarzenie onKeyDown tego obiektu
false - zdarzenie nie zostanie wywołane nigdy
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oKey = pMe.Pm("/Key");
var bEnabled = oKey.Enabled;   // Odczyt z właściwości
oKey.Enabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.