Update cookies preferences
Promotic

onKeyUp - zdarzenie obiektu PmaKey

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zwolnieniu danego klawisza.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaKey obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaKey.onKeyDown (zdarzenie)
Przykład:
Wywoła metodę projektanta Test tego obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Methods.Test();
© MICROSYS, spol. s r.o.