Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onKeyUp - událost objektu PmaKey

Popis:
Událost je vyvolána při puštění dané klávesy.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaKey objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Viz také:
- PmaKey.onKeyDown (událost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice