Promotic

onKeyUp - událost objektu PmaKey

Popis:
Událost je vyvolána při puštění dané klávesy.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaKey objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaKey.onKeyDown (událost)
Příklad:
Zavolá metodu projektanta Test tohoto objektu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Methods.Test();
© MICROSYS, spol. s r. o.