Promotic

Klávesa - karta objektu PmaKey

Popis:
Karta slouží k definici horké klávesy nebo jejich kombinací. Po jejich stisknutí je vyvolána událost onKeyDown.
Konfigurátory:
Zamezit opakování "KeyDown" při dlouhém stisknutíPři zatržení je vyvolána událost onKeyDown (událost onKeyUp) jen jednou i při držení klávesy.
KlávesaHorká klávesa nebo jejich kombinace. Klávesu (jejich kombinaci) je nutno definovat jejím stisknutím. Nelze definovat klávesu (jejich kombinaci) uvedenou v seznamu nepoužitelných kláves. Není doporučeno používání samostatných kláves například A (může dojít ke konfliktu ve spuštěné aplikaci např. při zadávání hesla).
Poznámka:
nepoužitelné klávesy (klávesové kombinace):
Ctrl + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
Shift + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
Ctrl + Shift + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
F1, F10, F11, F12
Alt
Alt + jakákoliv klávesa
Tab
Tab + jakákoliv klávesa
© MICROSYS, spol. s r.o.