Promotic

Klawisz - karta obiektu PmaKey

Opis:
Karta służy do ustawienia klawisza skrótu lub ich kombinacji. Po ich naciśnięciu zostanie wywołane zdarzenie onKeyDown.
Konfiguratory:
Zabroń powtarzaniu "KeyDown" przy długim naciśnięciuPrzy zaznaczeniu zostanie wywołane zdarzenie onKeyDown (zdarzenie onKeyUp) tylko raz również przy przytrzymaniu klawisza.
KlawiszKlawisz skrótu lub ich kombinacja. Klawisz (lub ich kombinację) jest konieczne zdefiniować przez ich naciśnięcie. Nie można ustawić klawisz (ich kombinację) przedstawioną w liście nieprzydatnych klawiszy. Nie zalecamy stosowanie samych klawiszy na przykład A (może dojść do konfliktu w uruchomionej aplikacji np. przy wprowadzaniu hasła).
Notatka:
nieprzydatne klawisze (kombinacje klawiszy):
Ctrl + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
Shift + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
Ctrl + Shift + A (+ B, + E, + G, + I, + O, + P, + S, + U, + F1)
F1, F10, F11, F12
Alt
Alt + dowolny klawisz
Tab
Tab + dowolny klawisz
© MICROSYS, spol. s r.o.