Promotic

Emulate - metoda obiektu PmaKey

Opis:
Emulacja naciśnięcia klawisza, to znaczy, że zostanie wywołane zdarzenie onKeyDown.
Składnia:
Empty Emulate()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oKey = pMe.Pm("/Key");
oKey.Emulate();
© MICROSYS, spol. s r.o.