Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - vlastnost objektu PmaKey

Popis:
Povolení/zákaz funkce stisku klávesy.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - klávesa je funkční, lze tedy jejím stiskem vyvolat například událost onKeyDown tohoto objektu
false - událost není vyvolána nikdy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oKey = pMe.Pm("/Key");
var bEnabled = oKey.Enabled;  //Čtení hodnoty
oKey.Enabled = true;  //Zápis hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice