Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmaKey

Popis:
Povolení/zákaz funkce stisknutí klávesy.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - klávesa je funkční, lze tedy jejím stisknutím vyvolat například událost onKeyDown tohoto objektu
false - událost není vyvolána nikdy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oKey = pMe.Pm("/Key");
var bEnabled = oKey.Enabled;   // Čtení z vlastnosti
oKey.Enabled = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.