Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaWebFolder (Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů)

Popis:
Objekt představuje Web adresu, do které lze vložit Web adresy jiných Web komponent. Lze tak vytvořit vhodnou stromovou strukturu adres Web komponent. Například na jedné adrese mohou být Web komponenty všech dat, na další adrese komponenty obrazů, na další trendů, alarmů, atd.
Tento objekt může být Web složkou pro jakoukoli jinou obecnou Web komponentu. Lze v něm však také určit, že je složkou pouze pro Web alarmy, eventy nebo trendy. Tehdy kromě toho že nabízí seznam svých zaregistrovaných podkomponent, nabízí ještě stránky pro prohlížení všech skupin alarmů, eventů nebo trendů.

V objektu PmaWebFolder lze vytvořit objekty PmaWebDir, PmaWebFolder a PmaWebInfo.
Objekt PmaWebFolder lze vytvořit v objektech: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. V těchto objektech může být i více objektů PmaWebFolder.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient. Vnořené Web komponenty však již mají své vlastní licence, například prohlížet Web obrazy, Alarmy a Eventy, Trendy mohou pouze klienti typu PmWebClient.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
WebFolderNastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek
OprávněníOprávnění pro objekt
Poznámka:
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.

Z hlediska Web klienta jsou soubory nabízené objektem PmaWebFolder dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty
Web komponenty zaregistrované do tohoto objektu jsou pak dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/IdPodkomponenty

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebFolder -> PmaWebFolder
© MICROSYS, spol. s r.o.