Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWebFolder (Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů)

Popis:
Objekt představuje Web adresu, do níž lze vložit Web adresy jiných Web komponent. Lze tak vytvořit vhodnou stromovou stukturu adres Web komponent. Například na jedné adrese mohou být Web komponenty všech dat, na další adrese komponenty obrazů, na další trendů, alarmů, atd.

Tento objekt může být Web složkou pro jakoukoli jinou obecnou Web komponentu. Lze v něm však také určit, že je složkou pouze pro Web alarmy, eventy nebo trendy. Tehdy kromě toho že nabízí seznam svých zaregistrovaných podkomponent, nabízí ještě stránky pro vhodné prohlížení všech skupin alarmů, eventů nebo trendů.

 
V objektu PmaWebFolder lze vytvořit objekty PmaWebDir, PmaWebFolder a PmaWebInfo.

Objekt PmaWebFolder lze vytvořit v objektech: PmaWeb, PmaWebLang, PmaWebFolder. V těchto objektech může být i více objektů PmaWebFolder.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient. Vnořené Web komponenty však již mají své vlastní licence, například prohlížet Web obrazy, Alarmy a Eventy, Trendy mohou jen klienti typu "PmWebClient".

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebFolder Nastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
 
Z hlediska Web klienta jsou soubory nabízené objektem PmaWebFolder dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty
Web komponenty zaregistrované do tohoto objektu jsou pak dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/IdPodkomponenty

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebFolder -> PmaWebFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice