Promotic

Oprávnění - karta objektu PmaWebFolder

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu.
Je to určení uživatelů, kteří mohou prohlížet nabízené Web stránky tohoto objektu (netýká se to stránek z nabízených podkomponent).
Má smysl pouze pro síťové uživatele.
© MICROSYS, spol. s r.o.